Colonel Serhii O. Chyzhevsky

Col. Serhii O. Chyzhevsky is Head of the Department of Psychological Support of the Main Department of the National Guard of Ukraine. He is a candidate for the degree of Candidate of Psychological Sciences through the National Academy of Internal Affairs of Ukraine. His military service in the National Guard of Ukraine included positions of platoon commander, brigade psychologist, chief of psychological service of the operational-territorial command, and head of the psychological service of the NGU. He participated in antiterrorist operations in the Donetsk and Lugansk regions of Ukraine as a psychologist of the group of NGU and deputy head of the sector. He is the author of seven scientific publications and the developer of the system of psychological support of NGU. He has organized the training of 28 military psychologists of NGU abroad and participates in the work of six interdepartmental working groups on psychological support.


Начальник відділу психологічного забезпечення Головного управління Національної гвардії України, здобувач наукового ступеня кандидата психологічних наук на базі Національної академії внутрішніх справ України, полковник Сергій Олександрович Чижевський. Проходить військову службу у лавах Національної гвардії України, від командира взводу, психолога бригади, начальника психологічної служби оперативно-територіального об’єднання, начальника психологічної служби НГУ. Приймав участь у антитерористичній операції в частині Донецької та Луганської областях України в якості психолога угрупування НГУ та заступника керівника сектору. Є автором 7 наукових публікацій, розробник системи психологічного забезпечення НГУ, організував навчання 28 військових психологів НГУ за кордоном, приймає участь у роботі 6 міжвідомчих робочих груп з питань психологічного забезпечення.

Abstract | Watch