Features of Psychological Support in the Armed Forces of Ukraine
and the Prospects for Its Development

Colonel Serhii Mykhailovych Hryliuk

Abstract
(full speech in Ukrainian below)

The leadership of the state and the Armed Forces of Ukraine clearly understands the importance of psychological sustainability and psychological readiness of personnel to conduct combat operations, especially in the area of ​​the anti-terrorist operation in Donetsk and Luhansk Regions (hereinafter ATO). Psychological training programs are now being carried out during which every soldier is informed about the concept of stress, and knowledge and skills of self-help and initial psychological help are provided.

Since January 2015, collaboration on establishing a psychological service of the Armed Forces of Ukraine has begun, with officers-psychologists assigned to each battalion and psychological posts introduced into military commissariats. Psychological support in the Armed Forces of Ukraine, utilized by about 10,000 servicemen each month, includes socio-psychological diagnostics, psychological training, and psychological support from officers-psychologists.

The Ministry of Defense of Ukraine and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine have already established an extensive, multilevel system for providing psychological assistance and rehabilitation, in areas of both the ATO and the restoration of combat capability of military units. In future, appropriate centers of psychological rehabilitation for active servicemen are planned for different regions of Ukraine, which in general will respond to an appropriate need for the Armed Forces of Ukraine.

The Ministry of Defense of Ukraine and the General Staff of the Armed Forces of Ukraine have established a system for providing psychological assistance and rehabilitation. In areas of the ATO, psychological assistance and rehabilitation is carried out at three levels—unit commanders, psychological rehabilitation and medical establishments, and military hospitals—by psychologists and psychological support groups and organizations. In the areas of the restoration of combat capability of military units, specialized psychological assistance groups carry out initial diagnostics of military psychological trauma of personnel, and those who have signs of a military traumatic injury are sent to the medical and psychological rehabilitation centers of the Ministry of Defense of Ukraine.

In future, appropriate centers of psychological rehabilitation for active servicemen are planned for different regions of Ukraine, which in general will fulfill an appropriate need for the Armed Forces of Ukraine.

Bio | Watch

Виступ

Особливості психологічного забезпечення в ЗС України та перспективи його розвитку

Керівництво держави та Збройних Сил України чітко розуміє важливість психічної стійкості та психологічно  готовності особового складу до ведення бойових дій. В районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (далі – АТО) від Збройних Сил України (далі – ЗС України) постійно перебуває понад 35 000 військово-службовців, планово проводяться ротації особового складу військових частин. Починаючи з травня 2014 року,  спільно з представниками громадських організацій психологів  з особовим складом здійснюються заходи психологічної підготовки, під час яких роз’яснюється кожному солдату що таке стрес, надаються знання та формуються навички  самодопомоги та першої психологічної допомоги.

З  січня 2015 року розпочато роботу щодо створення психологічної служби Збройних Сил України. З квітня 2015 року до складу кожного батальйону введено посади офіцерів-психологів та здійснюється їх підготовка. Таким чином ми прагнемо зменшити відсоток військовослужбовців, у яких будуть наявні наслідки бойових психічних травм, а в подальшому буде  діагностуватись ПТСР.

З метою покращення  професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом до штатів військових комісаріатів введено посади психологів. На даний час укомплектованість посад психологів складає 52%.

Психологічне забезпечення у ЗС України здійснюється за трьома напрямками:

  1. соціально-психологічне діагностування;
  2. психологічна підготовка;
  3. психологічний супровід.

Соціально-психологічне діагностування здійснюється під час професійно-психологічного відбору, і надалі в залежності від завдань, які будуть виконувати підрозділи, а також на різних етапах проходження служби  (переміщення на посадах, кар’єрне зростання, після участі у бойових діях та ін.)

Психологічна підготовка поводиться під час первинної військової підготовки у навчальних центрах, а надалі у військових частинах в залежності від спеціалізації та завдань, які будуть виконувати підрозділи. На даний час у кожному навчальному центрі введено посади офіцерів груп  психологічної підготовки.

Щодо психологічного супроводу, він здійснюється офіцерами-психологами підрозділів в процесі виконання особовим складом завдань за призначенням, та позаштатними групами психологічної підтримки, які формуються старшими начальниками в залежності від потреби та погіршення морально-психологічного стану особового складу. В кожній військовій частині під час виконання бойових завдань розгортається пункт психологічної допомоги та реабілітації.

В середньому близько 10 000 військовослужбовців військових частин, які виведено на відновлення боєздатності щомісяця потребують різного ступеню психологічної допомоги та реабілітації.

У Міністерстві оборони України (далі – МО України) та Генеральному штабі ЗС України створено систему надання психологічної допомоги та реабілітації, дія якої розповсюджується як в районі АТО, так і в районах відновлення боєздатності (пунктах постійної дислокації) що, в цілому, дає можливість здійснювати зазначені заходи. Відпрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 09 грудня 2015 року № 702 «Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів)» та алгоритми роботи.

В районах АТО заходи психологічної допомоги та реабілітації здійснюються на трьох рівнях силами офіцерів-психологів, позаштатними групами психологічної підтримки, високо мобільними групами внутрішньої комунікації, громадськими організаціями психологів-волонтерів, з якими укладено відповідні меморандуми.

І рівень – допомога надається командирами та підготовленими військовослужбовцями у підрозділі.

ІІ рівень – якщо психологічний стан військовослужбовця не покращується протягом 2-4 годин, його направляють до пункту психологічної допомоги та реабілітації, де проводяться заходи першої психологічної допомоги. Якщо стан військовослужбовця не покращується протягом 72 годин, його направляють до спеціалізованого медичного закладу.

ІІІ рівень – якщо більше як 72 годин стан військовослужбовця не покращується, йому надається медико-психологічна допомога у військових шпиталях.

В районах відновлення боєздатності військових частин групами психологічної допомоги (спеціалізованими групами) проводиться первинна діагностика наявності ознак бойової психічної травми у особового складу, здійснюється проведення тренінгів, індивідуальних консультацій з військовослужбовцями.

Тих, хто має ознаки бойової психічної травми направляють до центрів медико-психологічної реабілітації МО України, які створено на базі санаторно-курортних установ (4 центри: м. Хмільник, м. Трускавець, м. Вінниця, м. Пуща-Водиця, загальна пропускна спроможність до 1100 чоловік).

Відповідно до рішення Міністра оборони України на фондах навчально-спортивної бази зимових видів спорту «ТИСОВЕЦЬ» створюється відділ психологічної та фізкультурно-оздоровчої реабілітації з пропускною можливістю 100 військовослужбовців протягом 14 діб. Підготовлено програму проведення заходів, здійснено підготовку фахівців. Починаючи з листопада 2017 року планується розпочати роботу.

У подальшому планується розгортання відповідних центрів психологічної реабілітації для діючих військовослужбовців у різних регіонах України, що в цілому забезпечить відповідну потребу для ЗС України.